TEACHER

Jerry Johansson gives classes, lectures and private lessons in classical Indian music, sitar and guitar.

For more information, please contact Jerry Johansson.

Sitarlektioner

Jerry Johansson erbjuder individuella lektioner i sitar för både nybörjare och på en avancerad nivå. Vi fokuserar på teknik, skalor, rytmer, improvisation samt principer för morgon- och kvällsragor. För dig som spelat ett tag eller är på en avancerad nivå arbetar vi med meend och alap, samt andra tekniker för att variera sitt sitarspel.
Pris: 500 kr för 60 minuter.

Gitarrlektioner

Individuella lektioner i akustisk gitarr och elgitarr för såväl nybörjare som på en avancerad nivå. Undervisningen utgår från dina egna önskemål.
Elgitarr: Improvisation, teknik, skalor, ackordsolon och komp. Olika stilar t ex jazz, blues, rock och folkmusik.
Akustisk gitarr: Fingerspel, improvisation, öppna stämningar, egna arrangemang och repertoar för soloframföranden.
Pris: 500 kr för 60 minuter, 300 kr för 30 minuter.

Raga och modal improvisation på gitarr

Med utgångspunkt i Jerrys bakgrund inom sitar och klassisk indisk musik, och med sina egna kompositioner där österländsk musik möter konstmusik, jazz, rock och folkmusik. Olika öppna stämningar där modala skalor står i centrum. Morgon- och kvällsragor med sin form och uppbyggnad. Går att applicera på teknik med plektrum eller fingerpicking, alternativt en kombination av båda. En unik möjlighet att utveckla sitt gitarrspel utifrån den klassiska indiska ragan, och i en tradition med gitarrister som John Fahey och Robbie Basho.
Individuella lektioner: Pris: 500 kr för 60 minuter.

Undervisningen är i OUTERDISK´s lokaler (hos Ödmans Musik), Stigbergsliden 18, Göteborg.
Individuella lektioner faktureras månadsvis (omfattning enlig överenskommelse).

För mer info och anmälan: info@jerryjohansson.com, 070-2668596