TEACHER

Jerry Johansson gives classes, lectures, private lessons and online lessons in classical Indian music, sitar, guitar and banjo.

For more information, please contact Jerry Johansson.

Lektioner i sitar, gitarr och banjo

Sitar

Individuella lektioner i sitar för både nybörjare och på en avancerad nivå. Vi fokuserar på teknik, skalor, rytmer, improvisation samt principer för morgon- och kvällsragor. För dig som spelat ett tag eller är på en avancerad nivå arbetar vi med meend och alap, samt andra tekniker för att variera sitt sitarspel.

Gitarr

Individuella lektioner i akustisk gitarr och elgitarr för såväl nybörjare som på en avancerad nivå. Undervisningen utgår från dina egna önskemål.
Elgitarr: Improvisation, teknik, skalor, ackordsolon och komp. Olika stilar t ex jazz, blues, rock och folkmusik.
Akustisk gitarr: Fingerspel, improvisation, öppna stämningar, egna arrangemang.
Individuella lektioner.

Banjo

Individuella lektioner i banjo med tekniker som t ex tre-fingerstil, Rolls, Clawhammer, samt alternativa stämningar. Utgångspunkt i folkmusik men ger också möjlighet att använda och utveckla banjospelet i egen musik.

Raga och modal improvisation på gitarr

Med utgångspunkt i Jerrys bakgrund inom sitar och klassisk indisk musik, och med sina egna kompositioner där österländsk musik möter konstmusik, jazz, rock och folkmusik. Olika öppna stämningar där modala skalor står i centrum. Morgon- och kvällsragor med sin form och uppbyggnad. Går att applicera på teknik med plektrum eller fingerpicking, alternativt en kombination av båda. En unik möjlighet att utveckla sitt gitarrspel utifrån den klassiska indiska ragan, och i en tradition med gitarrister som John Fahey och Robbie Basho.
Individuella lektioner.

Pris och info

Individuella lektioner: 500 kr för 60 minuter, 300 kr för 30 minuter.
Möjlighet finns att bestämma ett antal lektioner och omfattning i förväg och då få ett rabatterat pris. Det går bra att betala på faktura och sker då i förväg utifrån vad vi kommit överens om.

Undervisningen är i OUTERDISK´s lokaler (hos Ödmans Musik), Stigbergsliden 18, Göteborg.
Möjlighet finns också att ha lektioner online.

För mer info: info@jerryjohansson.com, 070-2668596